top of page

Bli bevisst øyeblikkets kraft

VELKOMMEN

KLART HODE VARMT HJERTE FORANKRET KROPP

Utviklingen av vårt menneskelige potensiale skjer gjennom bevisstgjøring. Mindfulness er å vende

oppmerksomheten innover med en villighet til å la være å vurdere det vi opplever, men å møte erfaringen slik den ER. Vi blir som en undrende forsker på vårt eget liv og får innsikt i hvordan menneskesinnet fungerer. 

 

Når de automatiske tankene mister sin kraft over oss, blir vi mindre styrt av dype ubevisste misoppfattelser (reaksjoner) som ellers begrenser vår livskvalitet. Vi faller til ro med hvordan vi har det, får varme for vår menneskelige tilkortkommenhet; engstelse, våre sårede følelser mm. og oppnår dypere kontakt med oss selv og omverdenen. Våre reaksjoner er ikke lenger noe vi trenger undertrykke eller skamme oss over, men er en kilde til dypere selverkjennelse og forståelse av hvordan vi fungerer vi mennesker.

Når vi kan gi rom til vår smertefulle erfaring spiller det ikke lenger noen rolle hvilke tanker, følelser eller impulser som dukker opp i øyeblikket. Å øve opp varme, medfølelse og aksept for egne reaksjoner og behov, gir deg mulighet til å håndtere følelsene, så de ikke tar over og styrer deg. Ved å forstå og skjelne mellom hva vi tror og hva som er realitet, får vi mulighet til å ta nye valg i øyeblikket. Vi går fra å være styrt av ubevisste mentale strategier, til å kunne velge bevisst hvordan vi vil handle. Valg basert på våre innerste verdier gir et meningsfullt levende liv.

 

 

 

 

KURS/VEILEDNING
Valg basert på dine innerste verdier

Gode Livsvaner drives av Cecilie Testman, og tilbyr private og bedrifter undervisning og veiledning. Hovedformålet er å inspirere og veilede til et liv fylt med mening og livsglede. I vår kultur hvor vi har "alt", mangler vi ofte dette. Vi har en rik ytre kultur, men er fattige på kunnskap og visdom som ligger bak hvordan vi kan leve et godt liv med både et klart hode, hjertevarme og god forankring i kroppen. Ta kontakt i dag for å få erfaringsbasert innsikt og kunnskap basert på ny hjerneforskning. 

TILBAKEMELDING

Tilbakemeldinger

          Gå ikke glipp av alt det vakre i deg og alle rundt deg, men ta turen til Cecilie å se om det er noe for deg - du kan bli overrasket!
 
Jeg har fått hjelp av Cecilie i to år, først ukentlig og har gradvis trappet ned til én eller to ganger i måneden. Da jeg startet hos Cecilie var jeg veldig frustrert over livet, og synes det stort sett kun gikk den gale veien. På tross av at alt så fint ut på utsiden, med en pen og kjærlig kone, en nydelig datter, høy utdannelse, fint hus og gode venner, slet jeg enormt på innsiden. Problemene vokste seg større og større fra år til år: angst, stress, overvekt og dårlig selvbilde. Jeg hadde ingen problemer med å se hva som var galt, eller at noe måtte gjøres, men jeg visste bare ikke hvordan jeg kunne løse opp i floken. Det var før jeg møtte Cecilie.
 
Cecilie har lært meg de nødvendige verktøyene for å komme i kontakt med meg selv, til at jeg nå kan holde ut gjennom vanskelige situasjoner og til å se positivt på livet igjen. Mine tidligere strategier, som i bunn og grunn gikk ut på å kvitte meg med problemene mine, førte ikke frem. Det som har ført frem (langt på vei) er å lære å kjenne mine styrker og svakheter, og akseptere hvem jeg er. Gjennom daglige øvelser og kognitiv trening har jeg lært meg opp i å være bevisst tilstede i både de gode og vonde øyeblikkene. Mens jeg før ville stikke av fra livet når det ble ubehagelig, har jeg nå fått den tryggheten og indre troen som manglet. Gå ikke glipp av alt det vakre i deg og alle rundt deg, men ta turen til Cecilie å se om det er noe for deg - du kan bli overrasket!

Simen, Oslo

Chris Hovde      

Global People Movement Lead 

Telia Company

Takk for vel gjennomført kurs Cecilie, det har vært en drøm å jobbe med deg. Det har vært godt oppmøte stort sett hver eneste gang, og det er en god tilbakemelding i seg selv. Jeg har hatt stor personlig nytte av kurset.
 

Cecilie har praktiske verktøy som vi har stor nytte av, og benytter fremdeles både individuelt og i gruppe på jobben. Jeg kan anbefale Cecilie på det varmeste.
 
Vi er et regnskapsbyrå med 8 ansatte. Vår bransje har mange frister å forholde seg til, og mye potensielt stress i perioder. Jeg kontaktet Cecilie fordi vi ønsket å lære mer om hvordan vi kunne håndtere dette på en bedre måte. Cecilie har vært hos oss jevnlig hele høsten, og litt utover våren. Det har vært en veldig positiv opplevelse for oss å være en del av et prosjekt som ikke kun er fagfokusert, økonomifag i vårt tilfelle, men som fokuserer på hvordan vi forholder oss til hverandre, og til oss selv, og derav få det bedre i arbeidssituasjonen, og også yte bedre. Cecilie har praktiske verktøy som vi har stor nytte av, og benytter fremdeles både individuelt og i gruppe på jobben. 

 

 

 

 

 

Kristin Grøtte
Virksomhetsleder / Autorisert regnskapsfører 
Tet Bærum AS

KONTAKT

Ta kontakt

For timebestilling: send SMS til 97539317 
Andre henvendelser, vennligst bruk kontaktskjemaet.
Ser frem til å høre fra deg!

Cecilie Testman

P. T. Mallingsvei 35, 0286 Oslo

cecilie@godelivsvaner.no

Mob: 97539317

 

bottom of page