Om Cecilie Testman

Cecilie Testman

    Det er viktig å få hele mennesket med i endringsprosessen

- da tillært kunnskap

 uten kroppslig bevisstgjort erfaring, ikke endrer vår

 nevrologiske

 spontanreaksjon.

      Økt selvinnsikt gir oss kraft til å påvirke vår egen virkelighet.

Cecilie Testman er mental trener og mindfulnessterapeut. Hun gløder for å hjelpe den enkelte i sin forståelse av seg selv. Med selvinnsikt får vi kraft til å påvirke vår egen virkelighet. Vårt forhold til oss selv speiler forholdet til andre og verden. 

 

For privatpersoner

 

I samtale hjelper Cecilie å kartlegge din situasjon og veileder deg med full tilstedeværelse skritt for skritt til ro og klarhet med det du står i. Du får bevissthet om hva som er årsaken til uroen. Ofte er det dype ubevisste misoppfattelser som ligger til grunn for konflikter og tankestøy. Uten å gå til roten forsøker vi vanligvis å døyve det med kortvarige løsninger som gir uheldige konsekvenser på lang sikt.

 

Cecilie vektlegger særlig oppbyggingen av indre støtte og godhet, selvvarme og aksept som en av de viktigste elementene i en endringsprosess. Det er umulig å endre oss selv om vi sloss en krig inni oss mot selvkritikk og nederlagsfølelser. Nye ferdigheter kombinert med økt oppmerksomhet rundt årsakssammenhenger er nøkkelen for å ta nye valg basert på selvkjærlighet.

 

KROPP OG SINN

Hun instruerer i kroppsholdning og viser deg gjennom bevisst berøring hvordan din kropp kan falle til ro. Hun veileder deg underveis i din meditasjon, slik at du med sikkerhet kan meditere og vite hva du gjør. Du får nye ferdigheter som å takle vanskelige følelser og situasjoner i hverdagen din.

 

Formålet for veiledningen er at du utvikler selvledelse og blir ditt autentiske selv, så du får økt opplevelse av mestring, motivasjon og livslyst. 

 

 

For bedrifter

 

Ukonvensjonell rådgivning og unik kombinasjon av kompetanse og ferdigheter, gir målbar utvikling for ledere og ansatte, på individ og organisatorisk nivå.

 

Kurs

En bedrift består av en samling enkeltindivider; ledere og ansatte. Endring i en gruppe starter i hvert individ. Cecilie instruerer hver enkelt i å realisere sitt potensiale for arbeidsytelse og trivsel på jobb gjennom å utvikle sin kapasitet for mental bevissthet. Opplæringen skjer oftest i lengre forløp over tid gjennom et kursprogram, da langvarig opplæring av nye nevrologiske adferdsvaner medfører en endret arbeidskultur på sikt.  

 

Én til én veiledning

En individuell opplevelse av økt evne til å håndtere stress og arbeidsoppgaver fører til økt trivsel, bedret kvalitet på arbeidsytelsen og restrukturering av organisasjonens arbeidsmiljø til en svært effektiv og oppmerksom enhet.

 

Foredrag 

Cecilie gir inspirerende foredrag om hvordan øke stressmestring og tilstedeværelse i en hektisk hverdag, forebygge utbrenthet, øke innovativ tenkning og å kommunisere bedre mm. Ta kontakt for et skreddersydd foredrag.

 

 

Bakgrunn

 

Cecilies nysgjerrighet på sammenhengen mellom ytelse og mental tilstand ble vekket da hun utdannet seg til sanger og tok sin Bachelor i musikk ved Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) i 2000. Hun videreutdannet seg ved Voicing Instituttet i Sveits; en treårig unik erfaringsbasert utdannelse i bevissthet om stemme, kropp og sinn. Hennes styrke er innsikten om hva som skjer i menneskets indre som egenutforskning i over 18 år har medført. 

 

I sitt arbeid tar hun i bruk verktøy som mindfulness, metakognitiv terapi, positiv psykologi, kroppsterapi og ACT (Acceptance and Committment Therapy). Hun er sertifisert Voicing Practitioner, Yogalærer, Thetahealer, NLP Master Trainer, Mindfulness Senior Trainer, og har fullført flere lange retreater i Vipassana (innsiktsmeditasjon).

 

De siste årene har hun undervist i bedrifter og organisasjoner som HELFO, NAV, IF Forsikring, Nordisk Energiforskning, Norges Idrettshøgskole (NIH), NORDEA, TET, Accenture, McKinsey, Telia og bistått toppledere, ledere og ansatte til å oppnå sine beste resultater for personlig effektivitet og work-life balance.

Få økt glede, overskudd og effektivitet gjennom nye måter å jobbe på. Cecilie Testman leder det norske kontoret for Potential Project som tilbyr et forskningsbasert, globalt, implementerende mindfulnessprogram for bedrifter.

Mindfulness appen

Cecilie Testman har oversatt og er veileder på den norske versjonen av Mindfulness appen fra MindApps Du laster den ned på din mobil fra AppStore eller Google Play. Les mer om appen her

Cecilie Testman har lest inn øvelsene i mindfulness for ungdommer og voksne som hører til boken GI ROM OG VÆR NÆR av Eline Snel. Du kan høre dem gratis online ved å trykke på linken på bildet av boken til venstre.

Please reload

 

 

Cecilie Testman

Gullkroken 7

 0377 Oslo
 

+ 47 975 39 317
   cecilie@godelivsvaner.no

© 2017 Gode Livsvaner