top of page

Om Cecilie Testman

Cecilie Testman

    Hele mennesket må med i endringsprosessen
- da tillært kunnskap
 uten kroppslig bevisstgjort erfaring, ikke endrer våre
vaner.

BAKGRUNN & KOMPETANSE

Cecilies nysgjerrighet på mennesket ble vekket da hun utdannet seg til sanger ved Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) i 2000. Hun videreutdannet seg ved det private Voicing Instituttet i Sveits.  En treårig unik erfaringsbasert utdannelse med hovedfokus på å øke bevissthet omkring stemmen, kroppens og sinnets potensiale, basert på meditasjon- og øvelser for økt innsikt. Dette la grunnlaget for videre utforsking av hva som hjelper et menneske til å ha det virkelig godt i sitt liv. Innsikt om hva som skjer i det indre som en følge av hennes egenutforskning samt samtaler med mennesker i endringsprosesser enten i grupper eller i en til en veiledning i over 20 år. Cecilie har i tillegg holdt mindfulnesskurs og foredrag i bedrifter og organisasjoner som HELFO, NAV, IF Forsikring, Nordisk Energiforskning, Norges Idrettshøgskole (NIH), NORDEA, TET, Accenture, McKinsey og Telia.

VERKTØY

I sitt arbeid tar hun i bruk verktøy fra bl. a. mindfulness, metakognitiv terapi, positiv psykologi, kroppsterapi og ACT (Acceptance and Committment Therapy). Hun er sertifisert Voicing Practitioner, Yogalærer, Thetahealer, NLP Master Trainer, Mindfulness Senior Trainer, og har fullført flere lange retreater i Vipassana (innsiktsmeditasjon) samt Qi Gong kurs.

ØKT BEVISSTHET

Cecilie brenner for å videreformidle alt hun har samlet av kunnskap, kompetanse og innsikt. Alle mennesker er for eksempel utstyrt med de samme funksjonene. Vår biologiske hjerne har overlevelse som sitt viktigste mål - ikke at vi er lykkelige og har det bra. Vårt mentale fokus er derfor ofte styrt av frykt og på å finne feil og mangler ved oss selv, vår livssituasjon og andre. Dette kan vi heldigvis avlære oss, slik at vi opplever mer ro, mental klarhet og livsglede på tross av livets vanskeligheter. At du skal kunne lære å kjenne deg selv for å kunne lede deg selv på best mulig måte innenifra, er formålet med veiledningen hun tilbyr. Det inviteres til å øve og å registrere hva som skjer i deg selv, hver dag. Hele mennesket må med i endringsprosessen - da tillært kunnskap uten kroppslig bevisstgjort erfaring, ikke endrer vaner.

bottom of page