top of page

Kroppsbevissthet - mindfulness på kropp

Kroppen vår er et utrolig komplisert system som vi ofte tar for gitt så lenge den fungerer. Vi har et potensiale til å forebygge både mentale og kroppslige ubalanser ved å lytte til kroppens signaler. Stress og bekymring fører til at hjernen vår tror den er i reel livsfare slik at det autonome nervesystemet vårt inntar beredskapsmodus. Problemet er at hjernen ikke skiller mellom reelle og tenkte trusler. Over tid vil dette slite ut systemet. Ved å ta bevisste dype pust, og rette oppmerksomheten vår inn i kroppen kan vi bevisst gi slipp på spenninger og opprettholde sensitiviteten.

Dette er ikke ny menneskekunnskap men hovedformålet til flere tusenårige visdomstradisjoner innen østlig medisin som Yoga og Qi Gong. Målet er å åpne opp igjen flyten. Ved at du vender oppmerksomheten din til de subtile kroppsfornemmelsene, vil hjernen din få signal fra deg om at det ikke er livsfare og automatisk gi beskjed til kroppen om å restituere. Pusten din blir roligere og dypere, du kommer mer "nedpå". Slaggstoffer og spenninger slipper taket. Når kroppen slipper beredskapsspenninger får den overskudd til å rette opp i ubalanser. Du får gleden av å kjenne egen sanselighet vekkes til live! Din tilstedeværelse øker, og det er godt å være i egen kropp.

bottom of page