top of page

Gode livsvaner gir glede

Gode Livsvaner drives av Cecilie Testman. Hovedformålet med Gode Livsvaner er å inspirere og veilede mennesker til et liv fylt med mening, glede og overskudd. I vår kultur hvor vi har "alt", mangler vi ofte dette. Vi har en rik ytre kultur, men er fattige på kunnskap og visdom som ligger bak hvordan leve et godt liv. Disse ferdighetene er lette å lære seg. Det som kreves er villighet til å våge å se seg selv og verden på en ny måte, ganske enkelt ved å erfare hvordan livet faktisk er bak fastgrodde oppfatninger.

Våre livsvaner utgjør vårt liv, lever du i samtråd med dine innerste verdier og ditt optimale potensiale? Den klokeste delen av oss, ligger ofte brakk i bakgrunnen når vi tar valg basert på rask vinning. Ved å forstå hva som leder til glede og et godt liv på sikt, kan du snu dårlige vaner til gode for deg, for de i dine omgivelser og til et bedre felleskap. At du for eksempel motstår fristelser som ellers gir dårlig selvfølelse og hindrer deg i å ta ibruk hele deg selv, gir neste person mulighet til å komme med seg. Vi er alle avhengige av hverandres mot til å leve fullt og helt, slik henger vi sammen i en lang lang rekke.

Kropp og sinn er uadskillelig avhengig av hverandre. Det du tenker former din virkelighet. Din pust, stemme og kropp avspeiler ditt sinn. Ved å forstå sammenhengen mellom kropp og sinn kan du løse opp dine egne knuter som ellers begrenser din livskvalitet. Slik får du dypere kontakt med deg selv og omverdenen.

bottom of page