top of page

Lederveiledning

  • 1 hour
  • 2 500 norske kroner
  • Location 1

Service Description

Kunsten å lede seg selv. Gjennom mindfulness/å øve opp bevisst tilstedeværelse, vil du oppnå mindre avsporinger som gir mer effektiv arbeidstid, og et roligere forhold til alt du har å gjøre, samt bedret kvalitet på det du leverer.


Contact Details

  • cectest@gmail.com


bottom of page