top of page

Veiledningstime

  • 1 hour
  • 1 250 norske kroner
  • Location 1

Service Description

I en åpen samtale uten forutinntatthet undersøker vi sammen hva du trenger i din nåværende livssituasjon. Deretter ser vi på hvordan du kan handle konkret for å leve i tråd med egne verdier, så du får tatt i bruk ditt potensiale til å være. Du vil få ny innsikt, nye ferdigheter gjennom verktøy tilpasset deg.


Contact Details

  • cectest@gmail.com


bottom of page