top of page

Stemmens potensiale

Hvor mye bruker du stemmen som formidlingsverktøy? Snakker du ofte foran en forsamling? Eller i telefon? Er du klar over din stemmes påvirkningskraft? Når du lærer å ta i bruk hele din stemmes potensiale for uttrykk, får du lettere trygg formidling og god kontakt med tilhørere, som kollegier, kunder eller dine kjære.

Stemmens underliggende kommunikasjon

 

Vår evne til å kommunisere og formidle er i stor grad knyttet til stemmen. Ved å bli trygg på egen stemmeformidling får du lydhøre tilhørere. Din evne til å lytte trenes opp slik at du får dypere innsikt i kommunikasjonens kunst. Du blir mer konsentrert og oppmerksom på hva du formidler og hva de andre faktisk oppfatter. Når vi snakker med en naturlig autoritet og utildekket stemme gir det lytteren mulighet til å slappe av og å oppfatte budskapet i ordene bedre.

 

Stemmen som verktøy for tilstedeværelse

 

Stemmearbeid med Voicingmetoden er å lære mindfulness i dybden. Det er et ytterst praktisk verktøy. Ved å finstemme din lytteevne blir du klar over hva du formidler, og om det er i samsvar med ditt innerste. Slik får du et verktøy til å kjenne igjen det som du må være tro mot og kan bruke dette som rettesnor i livet. Vi kan lure andre, men vi kan ikke lure vårt innerste. På kurset eller i veiledningstime vil du ved hjelp av praktiske øvelser få et innblikk i potensialet som ligger i å kjenne din egen stemme. Stemmen er et kraftfullt verktøy for å bli kjent med deg selv. Det vil åpenbare hindringer du bærer på slik at du kan overvinne og håndtere selvkritikken som begrenser deg til å uttrykke deg selv naturlig. Slik at du kan begynne å leve ditt liv og ikke det du tror er forventet av deg å leve.

Om kursholder Cecilie Testman:

 

Cecilie har 18 års erfaring i meditasjon, menneskelig bevissthet og utvikling. Hun spesialiserte seg innen denne retningen med en 3-årig utdannelse i Sveits basert på ulike former for meditasjon og indre utforskningsøvelser for økt bevissthet gjennom kropp, pust og stemme. Hun har siden 2002 holdt kurs og veiledet mennesker i endringsprosesser.

 

Cecilies styrke er at hun kjenner igjen hvor balansepunktet finnes i andre. 

Hun gir veiledning gjennom én til én timer, kurs og foredrag.  Du kan lese mer om henne her.

bottom of page